Aktualności

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc2015

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Wszystkim najlepsze życzenia.
Niech ten wyjątkowy czas napełni Wasze serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.

Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bieruniu

„Rodzina 500+”. Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, w związku z licznymi zapytaniami napływającymi do tutejszego Ośrodka informuje, iż pierwszy okres, na który ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego kończy się z dniem 30 września 2017 r.

W związku z powyższym wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres, trwający od dnia 01 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r., przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia 2017 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.,
  • w okresie od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych, tel. 32 216 22 96

Komunikat w sprawie wprowadzenia z dniem 14 marca 2017 r. dnia wewnętrznego w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż począwszy od dnia 14 marca 2017 r. w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych każdy wtorek będzie dniem wewnętrznym w związku z czym w tym dniu Strony nie będą przyjmowane.

Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o zgłaszanie się do Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego Ośrodka w pozostałych dniach urzędowania:
w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00,
w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 7.30 – 14.00

Pomoc żywnościowa

Od 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 więcej osób może skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016. Podwyższone zostało kryterium umożliwiające korzystanie z pomocy z 150% do 200%. Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, których dochód wynosi nie więcej niż 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjnego dotyczącego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 znajdującego się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

 

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych ponownie informuje, iż w siedzibie tutejszego Ośrodka (w pok. 21) można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostały także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Świadczenia rodzinne, wychowawcze i Fundusz alimentacyjny/Pobrane

Jednocześnie przypominamy, iż w/w świadczenie jednorazowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania), a uzyskanie prawa do świadczenia jest uzależnione od przedłożenia:

  • zaświadczenia lekarza ubezpieczenia społecznego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  • zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (którego wzór określają odrębne przepisy) – wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia jednorazowego
udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Dzielnicowy bliżej nas – ankieta

„Dzielnicowy bliżej nas” to nowa formuła pracy dzielnicowych w garnizonie śląskim. Jednym z jej założeń jest diagnozowanie oczekiwań społecznych i analiza zagrożeń w rejonach służbowych. Na tej podstawie każdy dzielnicowy, w cyklach półrocznych, będzie przygotowywał plan działania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia zakładanych celów.

Bieruńscy dzielnicowi przystąpili do prowadzenia rozpoznania terenu pod względem zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego zagrożenia. Diagnoza oczekiwań społecznych nie jest jednak możliwa bez udziału samych zainteresowanych. Dlatego też zwracamy się do mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego o współpracę i pomoc w opracowaniu priorytetów. W tym celu należy wypełnić znajdującą się poniżej, krótką anonimową ankietę.

Każdy, komu nie jest obojętny stan bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania może przyczynić się do jego poprawy udzielając kilku prostych informacji. Ankiety w formie papierowej znajdują się w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu i w miejscach użytku publicznego powiatu bieruńsko-lędzińskiego (urzędy, domy kultury, świetlice środowiskowe, biblioteki itp.). Rozpoznanie prowadzone będzie od 20 stycznia do 10 lutego br.

Ankieta