Aktualności

Informacja o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:„Zorganizowanie wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-16 lat objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób dorosłych” w oparciu o kryterium ceny oraz w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została wybrana najkorzystniejsza oferta na 3 część postępowania.

pdf Informacja o wyborze oferty (332KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń oraz zorganizowanie wigilii” nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

„Rodzina 500+”

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego  w ramach  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 )

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje mieszkańców Bierunia  uprawnionych do świadczenia  wychowawczego z programu  500+, że zostało  jeszcze kilka dni na złożenie wniosku, by otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od kwietnia, tj. jeśli poprawnie wypełniony wniosek  o świadczenie wychowawcze zostanie złożony do 1 lipca br. włącznie, to środki finansowe będą wypłacone z wyrównaniem  od kwietnia br.
Natomiast w przypadku złożenia przedmiotowego wniosku w dniu 02.07.2016 r. i w dniach następnych prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek z kompletem dokumentów.

Wszelkie informacje w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Tel. 32 216 22 96

Informacja o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń oraz zorganizowanie wigilii” nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

„Rodzina 500+”

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w dalszym ciągu w siedzibie Ośrodka przyjmowane i rozpatrywane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Jednocześnie uprzejmie przypominamy uprawnionym mieszkańcom Bierunia, że został niespełna miesiąc na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z programu 500+, by je otrzymać z wyrównaniem od kwietnia, tj. jeśli poprawnie wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony do 1 lipca br. włącznie, to środki finansowe będą wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br.

Natomiast w przypadku złożenia przedmiotowego wniosku w dniu 02.07.2016 r. i w dniach następnych prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek z kompletem dokumentów.

Wszelkie informacje w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

„Rodzina 500+”

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 )

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, w związku z licznymi zapytaniami napływającymi do tutejszego Ośrodka dotyczącymi wydawania decyzji i wypłacania świadczeń wychowawczych informuje, iż w dalszym ciągu rozpatrywane są wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń i na bieżąco dokonywane są ich wypłaty.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195), ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r., następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
W związku z powyższym wnioski, które wpłynęły do tutejszego Ośrodka:

  • w miesiącu kwietniu 2016 r. winny zostać rozpatrzone najpóźniej w miesiącu lipcu 2016 r.,
  • w miesiącu maju 2016 r. winny zostać rozpatrzone najpóźniej w miesiącu sierpniu 2016 r.,
  • w miesiącu czerwcu 2016 r. winny zostać rozpatrzone najpóźniej w miesiącu wrześniu 2016 r.

Informujemy ponadto, iż tutejszy Ośrodek wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rozpatruje według daty wpływu do tutejszego MOPS. Jednakże z uwagi na fakt, iż największa liczba wniosków wpłynęła do tutejszego Ośrodka w miesiącu kwietniu 2016 r., w chwili obecnej rozpatrywane są wnioski z drugiej dekady miesiąca kwietnia 2016 r.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o cierpliwość i zrozumienie. Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż tutejszy Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby wszystkie złożone w tutejszym Ośrodku wnioski o świadczenia wychowawcze zostały rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96