Aktualności

Komunikat w sprawie wprowadzenia z dniem 14 marca 2017 r. dnia wewnętrznego w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż począwszy od dnia 14 marca 2017 r. w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych każdy wtorek będzie dniem wewnętrznym w związku z czym w tym dniu Strony nie będą przyjmowane.

Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie prosimy o zgłaszanie się do Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego Ośrodka w pozostałych dniach urzędowania:
w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00,
w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30
w piątki w godz. 7.30 – 14.00

Pomoc żywnościowa

Od 2017 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 więcej osób może skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016. Podwyższone zostało kryterium umożliwiające korzystanie z pomocy z 150% do 200%. Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, których dochód wynosi nie więcej niż 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Zapraszamy do obejrzenia filmu informacyjnego dotyczącego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 znajdującego się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

 

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych ponownie informuje, iż w siedzibie tutejszego Ośrodka (w pok. 21) można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostały także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Świadczenia rodzinne, wychowawcze i Fundusz alimentacyjny/Pobrane

Jednocześnie przypominamy, iż w/w świadczenie jednorazowe przyznawane jest na wniosek, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania), a uzyskanie prawa do świadczenia jest uzależnione od przedłożenia:

  • zaświadczenia lekarza ubezpieczenia społecznego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  • zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (którego wzór określają odrębne przepisy) – wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko.

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia jednorazowego
udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Dzielnicowy bliżej nas – ankieta

„Dzielnicowy bliżej nas” to nowa formuła pracy dzielnicowych w garnizonie śląskim. Jednym z jej założeń jest diagnozowanie oczekiwań społecznych i analiza zagrożeń w rejonach służbowych. Na tej podstawie każdy dzielnicowy, w cyklach półrocznych, będzie przygotowywał plan działania priorytetowego, dążąc do osiągnięcia zakładanych celów.

Bieruńscy dzielnicowi przystąpili do prowadzenia rozpoznania terenu pod względem zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w celu wyeliminowania lub zminimalizowania wskazanego lub zdiagnozowanego zagrożenia. Diagnoza oczekiwań społecznych nie jest jednak możliwa bez udziału samych zainteresowanych. Dlatego też zwracamy się do mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego o współpracę i pomoc w opracowaniu priorytetów. W tym celu należy wypełnić znajdującą się poniżej, krótką anonimową ankietę.

Każdy, komu nie jest obojętny stan bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania może przyczynić się do jego poprawy udzielając kilku prostych informacji. Ankiety w formie papierowej znajdują się w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu i w miejscach użytku publicznego powiatu bieruńsko-lędzińskiego (urzędy, domy kultury, świetlice środowiskowe, biblioteki itp.). Rozpoznanie prowadzone będzie od 20 stycznia do 10 lutego br.

Ankieta

Życzenia

Niech święta Bożego Narodzenia przyniosą Wam wiele radości – wspólnie spędzonego czasu, rodzinnej atmosfery i tyle optymizmu, by nie skończył się przez cały zbliżający się rok. Niech będą one okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego spotkania. Niech przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzą
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu

148460_niebieskie_bombki_szyszka_stroik