Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – wychowawca świetlicy wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Niepełnosprawny – SPRAWNY

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Rybnickie z siedzibą w Przegędzy, prowadzi akcję „Niepełnosprawny – SPRAWNY”, która polega na kompleksowym zaopatrzeniu osób potrzebujących w protezy, bez jakiegokolwiek zaangażowania finansowego ze strony osoby niepełnosprawnej.
W ramach tego przedsięwzięcia każda ubezpieczona w NFZ osoba może zaopatrzyć się w protezę bez dopłat. To skutkuje dla potrzebującego tym, że zaopatrzyć może się w protezę bez konieczności korzystania z trudno dostępnych form wsparcia, takich jak np. zbiórki pieniężne. Większość potrzebujących nie może niestety, pozwolić sobie na dołożenie własnych środków do zakupu protezy, co przekłada się na pogłębienie niepełnosprawności i częściowe wykluczenie społeczne.

Wszelkich informacji o Akcji „Niepełnosprawny-SPRAWNY” udziela koordynator Akcji Milena Makuła pod numerem telefonu: 507 773 505, a także pracownik Towarzystwa Sylwia Jedziniak pod numerem telefonu: 506 594 012

Logo Towarzystwa Pomocy im. św. brata Alberta

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2016 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych) na okres zasiłkowy 2016/2017.

Stosowne wnioski można pobrać i złożyć w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy) w pok. 019 i pok. 020.

Niezbędne druki udostępniono również do pobrania na stronie internetowej Ośrodka – www.mops.bierun.pl w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.

Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na kolejny okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 30 września 2016 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 r.,
  • w okresie od dnia 01 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Nadmieniamy, iż dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015r. poz. 2284).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tel. 32 216 22 96

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

Stosowne wnioski można pobrać i złożyć w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS – segment A (budynek parterowy) w pok. 021.

Niezbędne druki udostępniono również do pobrania na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – Pliki do pobrania.
Informujemy ponadto, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia 2016 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r.,
  • w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Nadmieniamy, iż dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015r. poz. 2229).

Wszelkich informacji w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Aktywne wakacje w naszych świetlicach

Dzięki środkom gminnym przeznaczonym na profilaktykę oraz Darczyńcom, którzy brali udział w balu charytatywnym w styczniu 2016r., mogliśmy otrzymaną kwotę przeznaczyć na wakacyjne wyjazdy dla naszych podopiecznych.

Uczestnicy wycieczki do ZOO we Wrocławiu stojący przed budynkiem “Smoki Indonezji”. Grupa 50 osób – podopiecznych i opiekunów pozuje do zdjęcia. Z przodu siedzą młodsze dzieci, z tyłu stoją starsze i opiekunowie. Wśród uczestników jest dziewczynka niepełnosprawna na wózku inwalidzkim. Jest słoneczna pogoda, wszyscy mają radosne, uśmiechnięte twarzeWychowankowie Świetlic Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym: „Iskierka” i „Nadzieja działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach aktywnych wakacji 2016r. uczestniczyli w wakacyjnych wycieczkach z elementami zajęć profilaktycznych. Zwiedzili następujące miejsca: ZOO we Wrocławiu, Miasteczko Twin Pigs w Żorach, Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, Energylandię w Zatorze.

Sześcioro uczestników wycieczki do ZOO we Wrocławiu. Na zdjęciu jest rodzic oraz opiekun, wraz z czworgiem dzieci. Wszyscy znajdują się na wieżyczce budowli imitującej zamek, każdy ma uniesiony do góry kciuk symbolizujący dobrą zabawę. Uczestnicy są uśmiechnięci, ich twarze są oświetlone promieniami słońcaSwoją przygodę wakacyjną wychowankowie wraz z rodzicami rozpoczęli od zwiedzania ZOO we Wrocławiu. Największe wrażenie zrobiło na nich Afrykanarium, a w nim, nowe gatunki zwierząt, które mogli obserwować w ich naturalnym środowisku. Przygodę z naturą zakończyli wspólną zabawą profilaktyczną.

W drugiej wakacyjnej wycieczce edukacyjno-profilaktycznej obserwowali zasady funkcjonowania Miasteczka Twin Pigs w Żorach. W czasie zwiedzania szukali odpowiedzi na pytanie :”Jak zwalczano złość na Dzikim Zachodzie?”. Każdy z wychowanków na podstawie uzyskanych wiadomości miał za zadanie stworzyć Kodeks Poprawnego Zachowania na Dzikim Zachodzie. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Muzeum Ognia, gdzie w sposób interaktywny mogli dowiedzieć się w jakiej temperaturze spalana jest nafta, która część ciała jest najcieplejsza oraz w jaki sposób w przeszłości uzyskiwano białą farbę.

Grupa dwudziestu uczestników wycieczki do Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Dzieci pochylają się nad mapą Tarnowskich Gór, która jest umiejscowiona pod szkłem w podłodze. Wychowankowie z zainteresowaniem słuchają opowieści przewodnikaGrupa około 15 osób przepływająca dwoma łódkami w wąskim korytarzu Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Uczestnicy siedzą w łódkach i odbywają zwiedzanie Kopalni. Panuje półmrok i wilgoć

Kolejnym etapem wakacyjnej przygody była wycieczka do Tarnowskich Gór. Dzieci zwiedzały była: Kopalnię Srebra, Skansen Maszyn Parowych dodatkowo: Sztolnię Czarnego Pstrąga Zamek w Starych Tarnowcach oraz rynek. W trakcie wycieczki odbywały się również zajęcia profilaktyczne pt.: „Czy świat rządzi pieniądzem czy pieniądz światem?”, Głównym celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw moralno- społecznych.

Grupa trzydziestu uczestników wycieczki do Energylandii w Zatorze. Dzieci pozują do zdjęcia przy fontannie. Wychowankowie są mokrzy od tryskającej z fontanny wody, każdy jest uśmiechnięty i szczęśliwy. W oddali widać kilka budynków znajdujących się w Parku Rozrywki, z przodu stoi pilot wycieczkiOstatnia wycieczka profilaktyczna w ramach aktywnych wakacji miała miejsce w Parku Rozrywki w Zatorze. Wychowankowie wspólnie spędzili czas w „Energylandii”, pamiętając przede wszystkim o podstawowej wakacyjnej zasadzie „wspólna zabawa bez używek”. W czasie tej wycieczki również zrealizowano zajęcia profilaktyczne promujące zdrowy, aktywny styl życia. Po wyczerpujących rollercosterach i relaksacyjnej strefie wodnej, wychowankowie w rysunkowej formie mieli za zadanie dokończyć zdanie: „Dla mnie życie bez używek to…”

Informacja o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:„Zorganizowanie wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-16 lat objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób dorosłych” w oparciu o kryterium ceny oraz w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została wybrana najkorzystniejsza oferta na 3 część postępowania.

pdf Informacja o wyborze oferty (332KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń oraz zorganizowanie wigilii” nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

„Rodzina 500+”

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego  w ramach  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 )

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje mieszkańców Bierunia  uprawnionych do świadczenia  wychowawczego z programu  500+, że zostało  jeszcze kilka dni na złożenie wniosku, by otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od kwietnia, tj. jeśli poprawnie wypełniony wniosek  o świadczenie wychowawcze zostanie złożony do 1 lipca br. włącznie, to środki finansowe będą wypłacone z wyrównaniem  od kwietnia br.
Natomiast w przypadku złożenia przedmiotowego wniosku w dniu 02.07.2016 r. i w dniach następnych prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek z kompletem dokumentów.

Wszelkie informacje w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Tel. 32 216 22 96