Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Zorganizowanie wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-16 lat objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zawiadomienie

Powrót do góry