Month: August 2011

2011-08-04, Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10

Czytaj więcej

Powrót do góry