2012-04-10, Startujemy z kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – ZTU. Zadania kampanii w 2012 roku mogą realizować zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna. W projekcie bierze udział blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami. Pod egidą kampanii ZTU realizowany jest również projekt dla kierowców – Odpowiedzialny Kierowca 2012 oraz platforma edukacyjna dla nauczycieli – Akademia Nauczyciela. Tegoroczna edycja kampanii oscyluje wokół dwóch dużych tematów, są nimi: asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności. Jako główne cele ZTU 2012 można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zachowaj Trzeźwy Umysł ma także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców, liczymy na pomysłowość, bogatą wyobraźnię oraz życzymy dobrej zabawy podczas organizowania działań w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – 2012r.”

Koordynator Kampanii:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
ul. Wawelska 35
43-155, Bieruń
Tel: (032) 216-27-88
email: gcpu@op.pl
gg: 42031559

WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE:
Strona kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł
www.TrzezwyUmysl.pl

Platforma edukacyjna dla nauczycieli:
www.AkademiaNauczyciela.pl

Kampania Odpowiedzialny Kierowca:
www.OdpowiedzialnyKierowca.pl

Powrót do góry