2012-05-29, Zaproszenie do współpracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki i Promocji (Świetlice wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym) zapraszają do współpracy wolontariuszy.
Podstawowym celem świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczych jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca, w którym będą mogły spędzić swój czas wolny oraz otrzymać pomoc w rozwiązywaniu trudności na płaszczyźnie życia społecznego, szkolnego, osobistego i emocjonalnego. Jeśli chcesz nam w tym pomóc, lubisz kontakt z dziećmi, chcesz zdobyć nowe doświadczenie, rozwinąć swoją osobowość, nawiązać nowe przyjaźnie, ciekawie i pożytecznie wypełnić swój wolny czas – SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Wolontariat w Świetlicach daje też szansę na wykorzystanie własnych umiejętności i doświadczeń, może być sprawdzianem przygotowującym do przyszłej pracy i dojrzałego życia osobistego. Praca z dziećmi pozwala odkrywać siebie, uczy wrażliwości i cierpliwości.

Krótko o formalnościach:
Po zgłoszeniu, podpisywane jest porozumienie, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach wolontariusza. Po zakończeniu pracy, można otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. W każdej chwili można liczyć na pomoc pracowników, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem oraz służą radą i wsparciem. Wszelkich informacji o wolontariacie udziela:
Dział Profilaktyki i Promocji
tel. (032) 216-27-88
e-mail: gcpu@op.pl

Powrót do góry