2012-09-18, Kampania profilaktyczno – edukacyjna „Pozory mylą, dowód nie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, której celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Akcja edukacyjna obejmuje wszystkie nasze sklepy sprzedające alkohol oraz rodziców szkół wszystkich szczebli. Każdy uczestniczący w kampanii otrzyma broszury informacyjne na temat skutków zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej nieletnich oraz mówiące o tym, jak należy rozmawiać z dziećmi, by kształtować w nich odpowiedzialną postawę względem alkoholu. Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców.

Koordynator Kampanii:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu
ul. Wawelska 35
43-155 Bieruń
Tel: (032) 216 – 27-88
email: gcpu@op.pl
gg: 42031559

WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE:
Strona kampanii: „Pozory mylą, dowód nie”: www.pozorymyla.pl
Infolinia: 0 801 066 366

Powrót do góry