Month: March 2012

2012-03-22, Nowy portal internetowy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło nowy portal internetowy www.zlobki.mpips.gov.pl. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, do gmin, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub chciałyby je utworzyć, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach. Na stronie znajdują się również

Czytaj więcej

Powrót do góry