Month: May 2012

2012-05-29, Zaproszenie do współpracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki i Promocji (Świetlice wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym) zapraszają do współpracy wolontariuszy. Podstawowym celem świetlic wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczych jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca, w którym będą mogły spędzić swój czas wolny oraz otrzymać pomoc w rozwiązywaniu trudności na płaszczyźnie życia społecznego, szkolnego, osobistego i emocjonalnego. Jeśli

Czytaj więcej

Powrót do góry