Month: June 2012

2012-06-19, “Szkoła dla rodziców” jako nowa forma pracy z rodzicami

Od kwietnia 2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu wprowadził w świetlicach wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym „Iskierka” przy ul. Warszawskiej 270 oraz „Nadzieja” ul. Homera 35 grupę wsparcia – „Szkoła dla rodziców” mająca na celu wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców. Zajęcia są prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach – Panią Lucynę

Czytaj więcej

Powrót do góry