Month: September 2012

2012-09-18, Pierwsi nagrodzeni w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012”

W tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w ramach I etapu działań(1 kwietnia – 30 czerwca) odbyło się 5 konkursów indywidualnych: TO JA (dla uczniów szkół podstawowych); AUTOPORTRET (dla gimnazjalistów); ŻABKA CZY MOTYLEK? (dla uczniów szkół podstawowych); JAK RYBA W WODZIE (dla gimnazjalistów); SZUKAMY MŁODYCH MISTRZÓW – PONADPRZECIĘTNI (dla gimnazjalistów). Do biura kampanii napłynęło tysiące prac,

Czytaj więcej

2012-09-18, Kampania profilaktyczno – edukacyjna „Pozory mylą, dowód nie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu przystąpił do największej ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”, której celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Akcja edukacyjna obejmuje wszystkie nasze sklepy sprzedające alkohol oraz rodziców szkół wszystkich szczebli. Każdy uczestniczący w kampanii otrzyma broszury informacyjne na temat

Czytaj więcej

2012-09-04, Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Od 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r (Dz.U.z 2012 r. poz. 823) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryteria dochodowe będą wynosić: dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542 zł, dla osoby w rodzinie – w wysokości 456

Czytaj więcej

2012-09-04, Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Z 2012 r. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz

Czytaj więcej

2012-09-04, Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Uprzejmie informujemy, iż Powiat Bieruńsko- Lędziński przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Program obejmuje następujące obszary wsparcia: obszar A – pomoc w zakupie

Czytaj więcej

Powrót do góry