2013-01-22, Komunikat w sprawie świadczeń pielegnacyjnych i specjalnego zasiłeku opiekuńczego.

Komunikat w sprawie zmiany od dnia 01 stycznia 2013r. zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych oraz poszerzenia katalogu świadczeń opiekuńczych o nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Na mocy art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548), od dnia 1 stycznia 2013r. zmieniono zapisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, określające zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, a katalog świadczeń rodzinnych został poszerzony o nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy.

Powrót do góry