2013-10-22, W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu rusza grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w miesiącu październiku 2013r. rusza grupa wsparcia dla osób dorosłych doświadczających przemocy w rodzinie.

Grupę poprowadzi Pani Marta Andryszkiewicz, doświadczony psycholog w pracy z osobami, które dotyka problem przemocy. Spotkania będą odbywały się w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach 1600-1800 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. Grupa będzie miała charakter otwarty.

Praca z uczestnikami grupy będzie miała na celu m.in. uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania w tym: w sferze intelektualnej, poprzez zwiększenie świadomości praw osobistych, zakwestionowanie mitów dotyczących przemocy domowej, przeorientowanie charakterystycznych dla osób doznających przemocy domowej myśli, że to one są wszystkiemu winne; w sferze emocjonalnej pomoc w dotarciu do uczucia gniewu spowodowanego przemocą, stworzenie okazji do bezpiecznego odkrywania wstydu, lęku, poczucia winy i poczucia krzywdy; zmiana zachowania uczestniczek, praca nad zrezygnowaniem z zachowań uległych i przepraszających, które przyzwalają na upokorzenie i bicie – w zamian nauka obrony przed atakiem, wzywanie policji; praca nad zmianą obrazu samego siebie, poszukiwanie mocnych stron w celu zwiększenia poczucia własnej wartości. Uczestnicy grupy będą mogli również dowiedzieć się, iż przemoc jest przestępstwem a ofiara jest pod prawną ochroną.

Wszystkie osoby chętne prosimy o kontakt z Działem Profilaktyki i Wspierania Rodziny pod numerem telefonu (32) 216 27 88, pod numerem gg 42031559 lub kontakt osobisty w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu segment C piętro 1 pokój numer 110.

Powrót do góry