Month: January 2013

2013-01-22, Komunikat w sprawie świadczeń pielegnacyjnych i specjalnego zasiłeku opiekuńczego.

Komunikat w sprawie zmiany od dnia 01 stycznia 2013r. zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych oraz poszerzenia katalogu świadczeń opiekuńczych o nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. Na mocy art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1548),

Czytaj więcej

2013-01-22, Komunikat w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych

Komunikat w sprawie wygaśnięcia prawa do świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31.12.2012r. oraz wprowadzenia od dnia 01 stycznia 2013r. nowych zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych. Na mocy art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz.

Czytaj więcej

2013-01-22, Komunikat w sprawie wprowadzenia od dnia 01 stycznia 2013r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz.U. z 2012r. poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Dochód

Czytaj więcej

2013-01-17, Bezpieczne ferie

W związku ze zbliżającymi się okresem ferii zimowych oraz podjętą inicjatywą Wojewody Śląskiego w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wszystkich przebywających w tym okresie na obszarze województwa śląskiego został uruchomiony telefon interwencyjny o nr (32) 200-21-71, na który przyjmowane będą zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej

Czytaj więcej

Powrót do góry