2014-01-09, Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 24 grudnia 2014 r. przyjęła uchwałę nr 230 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji w/w programu zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2013r. poz. 1741).

Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia prawo do pomocy przysługuje osobom mającym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiące styczeń, luty lub marzec 2014r, przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.).

Na podstawie § 2 pkt 2 oraz § 4 Rozporządzenia pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie, a postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień do wyżej wymienionego rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się z urzędu. Zatem osoby uprawnione do pomocy nie muszą składać wniosków o jej przyznanie.

Powrót do góry