Month: May 2014

Nowa zakładka na stronie MOPS

Informujemy, że na stronie MOPS stworzyliśmy nową zakładkę “Projekt EFS”. W zakładce tej umieszczane będą informacje o Projekcie “Aktywny Bieruń”  realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz ogłoszenia związane z jego realizacją.

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych

1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawa podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie przysługuje: matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), innej osobie, na której zgodnie z

Czytaj więcej

Powrót do góry