Month: August 2014

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2014/2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych  informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2014R. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2014/2015. Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach

Czytaj więcej

Zmiana wysokości kryteriów uprawniających do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych od dnia 01 listopada 2014r.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z  2012r. poz. 959) od dnia 01 listopada 2014r.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej

Czytaj więcej

Projekt Stowarzyszenia Przyjacił Integraci dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizujemy projekt pn. ,,Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV”, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt obejmuje wsparciem zarówno beneficjentów z niepełnosprawnością, jak również ich opiekunów (osoby z bliskiego otoczenia), dostosowując formy wsparcia do indywidualnych potrzeb każdej z grup odbiorców projektu. W ramach realizacji celów projektowych

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych  informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2014r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015. Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym

Czytaj więcej

Jak dobrze mieć sąsiada

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu wspólnie ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii “Nie reagujesz akceptujesz” rozpoczęła realizację programu prewencyjnego “Jak dobrze mieć sąsiada”. Głównymi celami programu jest: Rozbudzenie wśród mieszkańców powiatu poczucia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i innych obywateli. Walka z obojętnością i brakiem reakcji wobec przestępstw i wykroczeń. Wyłonienie lokalnych liderów angażujących

Czytaj więcej

Powrót do góry