Month: October 2014

Projekt “Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Bieruń etap II”

Gmina Bieruń rozpoczęła procedurę rekrutacji do projektu pn. „ELIMINACJA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE BIERUŃ ETAP II”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Więcej informacji na stronie Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bierun.pl.

Czytaj więcej

Powrót do góry