Month: August 2015

Weryfikacja kryteriów dochodowych

Od 1 października 2015 r. nastąpi weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń pieniężnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wyniosą dla: osoby samotnie gospodarującej – 634zł osoby w rodzinie – 514zł, Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia: kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 WRZEŚNIA 2015R. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na okres świadczeniowy 2015/2016. Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2015R. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016. Dokumenty, które należy dołączyć do w/w wniosków określa art. 15 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym

Czytaj więcej

Powrót do góry