Month: December 2015

Życzenia

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2016 Roku życzą Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja zaproszenia (648KB)

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” Komisja odrzuciła wszystkie oferty, gdyż treść złożonych ofert nie odpowiadała wymaganiom w zakresie składanych dokumentów i oświadczeń w celu

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Obsługa bankowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” w oparciu o kryterium ceny oraz wysokość oprocentowania rachunku została wybrana najkorzystniejsza oferta banku: Bank Spółdzielczy w Tychach, Oddział Bieruń Centrala: 43-100 Tychy, ul. Damrota 41, Oddział

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wprowadzenia od dnia 01 stycznia 2016r. tzw. zasady „złotówka za złotówkę” dotyczącej zmian w przyznawaniu prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 15 maja 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza od dnia 1 stycznia 2016 r. zasadę tzw. „złotówki za złotówkę” dotyczącą zmiany zasad przyznawania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami. Zgodnie

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wprowadzenia od dnia 01 stycznia 2016r. nowego świadczenia rodzinnego – świadczenia rodzicielskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia rodzinnego – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać n/w

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja zaproszenia (648KB)

Czytaj więcej

Powrót do góry