Month: January 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta: MEDICA-MED Bożena Pawlak Usługi Pielęgniarskie, z siedzibą w Bieruń ul.

Czytaj więcej

Akcja Zima

Okres zimowy jest zawsze niezwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, a ochrona ww. osób należy do podstawowych zadań władz publicznych na każdym szczeblu. Z uwagi na powyższe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zwraca się z prośbą o przekazywanie do tut. Ośrodka, tel. 032 216 –

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, informuje, iż ma do przekazania dwa wózki inwalidzkie – używane (w dobrym stanie). Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 216-21-76 wew. 134

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie

Czytaj więcej

Powrót do góry