Month: June 2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń oraz zorganizowanie wigilii” nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Czytaj więcej

Rodzina 500+

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego  w ramach  ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje mieszkańców Bierunia  uprawnionych do świadczenia  wychowawczego z programu  500+, że zostało  jeszcze kilka dni na złożenie wniosku, by otrzymać świadczenie

Czytaj więcej

Rodzina 500+

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w dalszym ciągu w siedzibie Ośrodka przyjmowane i rozpatrywane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Jednocześnie uprzejmie przypominamy

Czytaj więcej

„Rodzina 500+”

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, w związku z licznymi zapytaniami napływającymi do tutejszego Ośrodka dotyczącymi wydawania decyzji i wypłacania świadczeń wychowawczych informuje, iż w dalszym ciągu

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń oraz zorganizowanie wigilii” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja (615KB) Specyfikacja (64KB)

Czytaj więcej

Powrót do góry