Month: November 2016

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Dostawa gotowych bułek z wkładką lub drożdżówek z jogurtem/owocem dla dzieci i młodzieży” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja (686KB)

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Zapewnienie i wydawanie posiłku osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja (769KB)

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci i osób dorosłych objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja (703KB)  

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 1 406,00 zł miesięcznie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 3-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn.

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja

Czytaj więcej

Pomoc bezdomnym

1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego ruszyła bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987, pod którym można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia,  zgłosić miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem

Czytaj więcej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od 01 stycznia 2016r. bierze czynny udział jako Partner w projekcje dofinansowywanym z Funduszy Europejskich pt. „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” Projekt jest realizowany przez Powiat Bieruńsko – Lędziński w pratnerstwie z Gminą Bieruń. Projekt wykonywany jest w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1. „Aktywna

Czytaj więcej

Powrót do góry