Month: December 2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Świadczenie pomocy prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Specyfikacja (693KB)

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie jednorazowego świadczenia przyznawanego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 02 stycznia 2017 r. w pok. 021 będzie można pobrać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jednorazowego w kwocie 4.000,00 zł. Stosowne druki zostaną także udostępnione do pobrania na stronie internetowej Ośrodka. Świadczenie to będzie przysługiwało matce

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Zawiadomienie (447KB)

Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie

Dnia 20 grudnia 2016 roku o godz. 16:30 w Kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu odbędzie się spotkanie profilaktyczne pt. „NARKOTYKI, DOPALACZE, ŚRODKI ODURZAJĄCE” dla rodziców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych. Prelekcję na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i środków psychoaktywnych poprowadzi Pan Mariusz Kajda- certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków, wieloletni pracownik Ośrodków Leczenia Uzależnień, Lider

Czytaj więcej

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.). Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej

Czytaj więcej

Powrót do góry