Month: August 2017

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno-edukacyjnej dla osób współuzależnionych z grupy samopomocowej „A teraz Ja” objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Zaproszenie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych.   Ogłoszenie o naborze na stanowisko – referent (456KB) Kwestionariusz osobowy (110KB) Oświadczenia dla kandydata (436KB) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (434KB)

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń uprawniających od dnia 01 września 2017 r. do bezpłatnych przejazdów publiczną komunikacją miejską dzieci i młodzieży

Urząd Miejski w Bieruniu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych można ubiegać się o wydanie zaświadczenia uprawniającego od dnia 01 WRZEŚNIA 2017 r. do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy Bieruń publiczną komunikacją autobusową, organizowaną przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK Tychy) oraz przez Gminę Bieruń

Czytaj więcej

Stypendia i zasiłki szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje iż od dnia 01.09.2017r. do 15.09.2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2017 r. Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy

Czytaj więcej

Informacja o wyniku naboru

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zakończył nabór na stanowisko wychowawca świetlicy wsparcia dziennego. Informacja o wyniku naboru (368KB)

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno-edukacyjnej dla osób współuzależnionych z grupy samopomocowej „A teraz Ja” objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Zaproszenie (594KB)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny. Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny (604KB) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (109KB) Oświadczenia (440KB) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (258KB)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – wychowawca świetlicy wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny   Ogłoszenie o naborze na wychowawcę świetlicy(533KB) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (109KB) Oświadczenia (440KB) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (258KB)

Czytaj więcej

Powrót do góry