Month: October 2017

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator w Dziennym Domu „Senior+” w Bieruniu. Ogłoszenie o naborze (496KB) Kwestionariusz osobowy (110KB) Oświadczenia dla kandydata (436KB) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (434KB)

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Dnia 2.11.2017r. (czwartek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu będzie nieczynny (dzień wolny za święto przypadające w sobotę 11 listopada).

Czytaj więcej

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.). Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Czytaj więcej

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W miniony wtorek w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, rodzice i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską. Na spotkaniu Pani sędzia poruszała zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie tj. cyberprzemocy, groomingu, pornografia. Omówiła również kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, przemocy

Czytaj więcej

Punkt Terenowy MOPS w Bieruniu Starym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w okresie od 06.10.2017 r. do 10.10.2017 r. Punkt Terenowy w Bieruniu Starym mieszczący się przy ul. Chemików 139 będzie nieczynny z powodu trwającego remontu. Osobami do kontaktu będą pracownicy socjalni przyjmujący w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1 pod numerem telefonu: (32) 216 21 76 wew. 132,

Czytaj więcej

Szkolenie dla służb społecznych w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”.

W dniach 15 i 29 września 2017 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zorganizował szkolenia pt. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” dla przedstawicieli służb społecznych działających na terenie miasta Bierunia. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w

Czytaj więcej

Powrót do góry