Month: September 2019

Spotkanie informacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, zaprasza na spotkanie informacyjne dot. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Szczegółowych informacji udzielać będą oddelegowani pracownicy ZUS w dniu 30.09.2019 r. i 14.10.2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – budynek parterowy segment A, pokój A022.

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 oraz 2020 dotyczącego kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 oraz 2020 dotyczącego kosztów pobytu w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci ogrzewalni w oparciu o art. 48 a ust. 4, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2020 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk. Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci: – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2020 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk. Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci: – schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Bieruń w oparciu o art.

Czytaj więcej

Powrót do góry