Month: April 2020

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERUNIU  INFORMUJE: OD DNIA 04 MAJA 2020 r. MOŻLIWY BĘDZIE KONTAKT OSOBISTY Z PRACOWNIKAMI OŚRODKA W PUNKCIE PRZYJĘĆ INTERESANTÓW ZLOKALIZOWANYM W SEGMENCIE A BUDYNKU PRZY UL. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 1. W celu usprawnienia procesu obsługi prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny  pod numerem Infolinii – (32) 216 21 76. Zachęcamy do przekazywania nam

Czytaj więcej

Projekt pn. „Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji”

Projekt pn. „Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 321 566,48 zł (wydatki kwalifikowane: 321 566,48 zł), w tym dofinansowanie UE: 299 056,82 zł, co stanowi 93 % kosztów kwalifikowalnych

Czytaj więcej

Powrót do góry