Month: June 2021

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania:Kraków 2021 r. Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno – integracyjnej w ramach projektu z Funduszy Europejskich “Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” dla podopiecznych i ich rodziców/opiekunów prawnych Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Nadzieja” w Bieruniu

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania ,,Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania ,,Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Posiłki DDS 6.2021

Czytaj więcej

Powrót do góry