Month: October 2021

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, Urząd Miejski w Bieruniu planuje przystąpić do jego kolejnej edycji w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece

Czytaj więcej

Powrót do góry