Month: January 2022

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.     Bieruń Stary posiłki BS ogłoszenie na 2022-3

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Zapewnienie, dowożenie i wydawanie posiłku dla osób uprawnionych przez Zamawiającego z terenu Gminy Bieruń” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Bieruń Nowy posiłki BN ogłoszenie na 2022-3

Czytaj więcej

ZUS wypłaci RKO i 500 plus

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. RKO – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie

Czytaj więcej

„Opieka 75 +”

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Opieka 75 +” na rok 2022, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu  rozeznaje zasadność przystąpienia do programu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w wieku 75+. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  usług opiekuńczych, dla osób

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 04 stycznia 2022 r. można składać wnioski  o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać: tradycyjnie – w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Formularze wniosków wraz z załącznikami

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 stycznia 2022r. kryterium dochodowego w pomocy społecznej oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 stycznia 2022r. kryterium dochodowego w pomocy społecznej oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej  informuje, iż od dnia 01 stycznia 2022 r. zostają zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe: – dla osoby samotnie gospodarującej –

Czytaj więcej

Powrót do góry