Month: April 2022

Daj sobie szansę

Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 proszę o zamieszenie załączonego zapytania ofertowego na stronie internetowej MOPS Bieruń oraz UM Bieruń z dniem dzisiejszym. Zapytanie Ofertowe

Czytaj więcej

Powrót do góry