Month: May 2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta: USŁUGI CATERINGOWE P.U.P.H. „Pietruszka” Daria Bartosik z siedzibą w

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie zadania  Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu “Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Z-CA DYREKTORA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: ” Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu “Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych”.

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się  przepisów ustawy na  wykonanie zadania „Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno – integracyjnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) „Daj sobie szansę –

Czytaj więcej

Powrót do góry