Month: August 2022

Komunikat – dodatek węglowy

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać tradycyjnie – w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego wnioski o wypłatę dodatku węglowego.Dodatek jest przyznawany niezależnie od dochodu, a jedynym warunkiem jego uzyskania jest ogrzewanie gospodarstwa domowego kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą,

Czytaj więcej

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych,a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 17.10.2022 r. danego roku szkolnego.Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS

Czytaj więcej

Powrót do góry