Month: September 2022

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych

Drodzy Mieszkańcy, Od dnia dzisiejszego można składać tradycyjnie – w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem podpisu zaufanego albo podpisu osobistego, wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w przypadku gdy głównym źródłem ich ciepła jest: kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,

Czytaj więcej

Dodatek węglowy – informacja

Szanowni Mieszkańcy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż wydanie informacji w sprawie rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o przyznanie dodatku węglowego oraz wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na realizację w/w zadania oraz po przyjęciu ich do planu finansowego. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków

Czytaj więcej

Powrót do góry