Month: October 2022

,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

Informacja o naborze wniosków Gmina Bieruń wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu informują o ogłoszeniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, do którego planuje przystąpić. Głównym celem Programu, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z

Czytaj więcej

Powrót do góry