Month: January 2023

Informacja z ZUS w sprawie legitymacji emeryta – rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Jest ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany. Nowi emeryci i renciści Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. W związku z powyższym brak jest możliwości wypłaty dodatków przyznanych na mocy decyzji administracyjnych wydanych w miesiącu grudniu 2022 r. (które stały się ostateczne i

Czytaj więcej

Dodatek elektryczny

Drodzy Mieszkańcy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż do dnia 01.02.2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek ten przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa jest zasilane energią elektryczną. Dodatek nie przysługuje gospodarkom domowych, które otrzymały dodatek węglowy lub

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania świadczenie schronienia tj. usługi udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu gminy Bieruń w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. rok 2020 poz. 2268 z późn. zm.) dla osób z terenu

Czytaj więcej

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – MIASTO BIERUŃ

Projekt pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – MIASTO BIERUŃ”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 112 435,98 zł, w tym dofinansowanie UE: 95 570,58 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Czytaj więcej

Powrót do góry