Archiwa kategorii: Aktualności

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka, na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W miniony wtorek w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, rodzice i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Sędzia Anna Maria Wesołowska w trakcie spotkania z rodzicamiNa spotkaniu Pani sędzia poruszała zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie tj. cyberprzemocy, groomingu, pornografia.
Omówiła również kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, rozwijania dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.
Uczestnicy spotkania z sędzią Anną Marią WesołowskąUczestniczących w spotkaniu nauczycieli zachęcała do zakładania w szkołach „kącików prawnych”, które mają za zadanie włączanie młodzieży w edukację prawną oraz pomaganie im w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności.
Podczas pobytu w Bieruniu, Pani Sędzia odwiedziła Przedszkole nr 3 na ul. Bocianiej oraz spotkała się z wychowankami świetlicy wsparcia dziennego „Iskierka”, podczas którego przypomniała dzieciom jak dbać o swoje bezpieczeństwo, co to jest przestępstwo i jak się przed nim chronić i opowiedziała o swojej wieloletniej pracy.

Punkt Terenowy MOPS w Bieruniu Starym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje,  że w okresie od 06.10.2017 r. do 10.10.2017 r. Punkt Terenowy w Bieruniu Starym mieszczący się przy ul. Chemików 139 będzie nieczynny z powodu trwającego remontu.
Osobami do kontaktu będą pracownicy socjalni przyjmujący w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1 pod numerem telefonu: (32) 216 21 76 wew. 132, 145.
Od 11.10.2017 r. nowa siedziba Punktu Terenowego znajdować się będzie przy ulicy Chemików 139/24.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szkolenie dla służb społecznych w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”.

Na zdjęciu widać 13 osób, które siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają osoby prowadzącej szkolenie. Osoba prowadząca szkolenie stoi przy stole i patrzy na laptop, na którym wyświetlona jest treść szkolenia.W dniach 15 i 29 września 2017 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zorganizował szkolenia pt. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” dla przedstawicieli służb społecznych działających na terenie miasta Bierunia.Na zdjęciu widać 4 uczestniczki szkolenia, które siedzą przy stole konferencyjnym.
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie oraz udzielania wieloaspektowej pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej) oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.
Na zdjęciu widać 5 uczestników szkolenia siedzących przy stole konferencyjnym.W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych i służby zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, Zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. W szkoleniach wzięło udział 35 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017, której celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności w Chorzowie [OPR]
do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], którą na terenie Gminy Bieruń jest Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, a jej zadaniem jest przekazanie żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

SPOSÓB KWALIFIKACJI:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu wydaje osobom potrzebującym, spełniającym kryteria kwalifikowalności, skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa przekazywana jest za pośrednictwem Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 1. groszek z marchewką 4 kg,
 2. fasola biała 4 kg,
 3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 4. buraczki wiórki 1,05 kg,
 5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
 6. makaron jajeczny 4,5 kg,
 7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 8. ryż biały 4 kg,
 9. kasza gryczana 2 kg,
 10. herbatniki maślane 0,6 kg,
 11. mleko UHT 7 l,
 12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 14. szynka drobiowa 3 kg,
 15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 18. cukier biały 4 kg,
 19. olej rzepakowy 4 l.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ jest nieodpłatnie.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania towarzyszące to, m.in.:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania te realizowane będą w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

„Bieruń bez przemocy” – zaproszenie na spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach realizowanego projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zapraszają wszystkich rodziców na bezpłatne spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Spotkanie odbędzie się dnia 3 października 2017 r., o godz. 1700, w kinoteatrze „Jutrzenka”, ul. Spiżowa 4 w Bieruniu.

Tematem spotkania będą:

 • Jak być dobrym rodzicem?
 • Jak ustrzec dziecko przed konfliktem z prawem, cyberprzemocą i uzależnieniami?
 • Odpowiedzialność rodzica za wychowanie dziecka.

Serdecznie zapraszamy !!!

pdf Zaproszenie (363KB)