Aktualności

Zaproszenie

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica
oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu
Piotr Ćwiękała
serdecznie zapraszają
MIESZKAŃCÓW
na konferencję
„Bieruń bez przemocy”,
która odbędzie się 28 listopada 2017 r., o godz. 9:00
w kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu, przy ul. Spiżowej 4.

Program konferencji:

 • godz. 9 00   Rozpoczęcie konferencji.
 • godz. 9 30   Przedstawienie „Gdzie Ona jest” – Artystyczna Grupa Antyprzemocowa Art. 207 z  Bielska – Białej.
 • godz. 10 00 „Realizacja zadań Policji w zakresie ochrony praw człowieka” – młodszy inspektor Krzysztof KazekPełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.
 • godz. 10 30 Nowelizacja kodeksu karnego w perspektywie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” –  Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych.
 • godz. 11 30 Przerwa kawowa.
 • godz. 11 45 Sprawca i ofiara/y przemocy w świetle koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej” Henryk Pawlaczyk, Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
 • godz. 12 45 „Sytuacja dziecka krzywdzonego w rodzinie” – Małgorzata Szulik, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.
 • godz. 13 30  Lunch.
 • godz. 14 00 Różne aspekty przemocy wobec osób starszych” –  dr Przemysław Sawaryn.
 • godz. 14 30  Raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Bieruń – firma INVESIS z  Krakowa.
 • godz. 15 00  Zakończenie konferencji.

plakat przeciw przemocy przedstawiający dłoń w geście stopu

Ogłoszenie

W związku z trwającym remontem na Punkcie Terenowym w Bieruniu Starym telefon o nr 32 216-15-88 jest nieczynny.
Wszystkie sprawy proszę załatwiać pod numerem telefonu 32 216-21-76 wew. 132, 145 (siedziba Ośrodka w Bieruniu Nowym).

Rodziny wspierające

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.
Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka, na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.
Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W miniony wtorek w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, rodzice i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Sędzia Anna Maria Wesołowska w trakcie spotkania z rodzicamiNa spotkaniu Pani sędzia poruszała zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie tj. cyberprzemocy, groomingu, pornografia.
Omówiła również kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, rozwijania dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.
Uczestnicy spotkania z sędzią Anną Marią WesołowskąUczestniczących w spotkaniu nauczycieli zachęcała do zakładania w szkołach „kącików prawnych”, które mają za zadanie włączanie młodzieży w edukację prawną oraz pomaganie im w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności.
Podczas pobytu w Bieruniu, Pani Sędzia odwiedziła Przedszkole nr 3 na ul. Bocianiej oraz spotkała się z wychowankami świetlicy wsparcia dziennego „Iskierka”, podczas którego przypomniała dzieciom jak dbać o swoje bezpieczeństwo, co to jest przestępstwo i jak się przed nim chronić i opowiedziała o swojej wieloletniej pracy.