Aktualności

500 BUS w Bieruniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż dnia 17 MAJA 2016 r. na Rynek w Bieruniu zawita 500 BUS.

Jest to mobilny punkt informacyjny, w którym w godzinach 9.00 – 11.00 będzie można uzyska informacje na temat rządowego programu Rodzina 500 plus, w tym: kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia wychowawczego, jak prawidłowo wypełnić wniosek, a także gdzie i w jaki sposób go złożyć.

W trakcie wizyty BUSA 500 będzie również możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego u pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych tutejszego Ośrodka.

„Rodzina 500+”. Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 12 MAJA 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobierać i składać wyłącznie w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 018 – 021) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:
poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
piątek w godz. 7.30 – 14.00

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze – Kierownik Działu Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Rodzina 500+

Komunikat w sprawie świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 KWIETNIA 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski będzie można pobierać i składać w dwóch punktach zlokalizowanych na terenie Bierunia, tj.:

 • w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 018 – 021)
  w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:

  • poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
  • wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
  • piątek w godz. 7.30 – 14.00
 • w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych MOPS w Bieruniu przy ul. Chemików 139
  w godzinach urzędowania Ośrodka, tj.:

  • poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00,
  • wtorek – czwartek w godz. 7.30 – 15.30,
  • piątek w godz. 7.30 – 14.00

Ponadto wnioski będą mogły być także składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Informujemy ponadto, iż tutejszy Ośrodek dołoży wszelkich starań aby przyjmowanie wniosków przebiegało sprawnie i było jak najmniej uciążliwe dla Mieszkańców. Jednakże z uwagi na konieczność wstępnej weryfikacji każdego wniosku, należy się jednak spodziewać powstania kolejek osób oczekujących.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o cierpliwość i zrozumienie oraz sukcesywne zgłaszanie się do Ośrodka celem złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+.
W przypadku wniosków złożonych w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. ustalenie uprawnień do świadczeń wychowawczych nastąpi od miesiąca kwietnia 2016 r. a – co za tym idzie – świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016 r.

Wszelkie informacje
w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych
Tel. 32 216 22 96

Ogłoszenie

Niniejszym informujemy, iż z dniem 14 marca 2016 r. zmienia się adres Punktu Terenowego przy ul. Chemików 37 w Bieruniu Starym z dotychczasowego na Chemików 139.

W związku z powyższym w dniach od 09.03.2016 r. do 11.03.2016 r. Punkt Terenowy przy ul. Chemików 37 będzie nieczynny. W tych dniach w razie potrzeby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi z punktu przy główniej siedzibie MOPS ul. Władysława Jagiełły 1 w Bieruniu pod numerem (32) 216 21 76, wew. 132 – 134.

Rodzina 500+

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyznawanego w ramach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r., poz.195 )

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 07 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 019 i 021) będzie można pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Stosowne druki są również udostępnione na stronie internetowej Ośrodka www.mops.bierun.pl w zakładce Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny/Dokumenty do pobrania

Wypełnione wnioski o powyższe świadczenia będą przyjmowane od dnia 01 kwietnia 2016 r. w wyznaczonych godzinach, które zostaną wskazane w odrębnym komunikacie w dwóch punktach zlokalizowanych na terenie Bierunia, tj.:

 • w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych MOPS w Bieruniu przy ul. Władysława Jagiełły 1 (pok. 018 – 021),
 • w siedzibie Sekcji Pracowników Socjalnych MOPS w Bieruniu przy ul. Chemików 139/1.

Ponadto wnioski będą mogły być także składane od dnia 01.04.2016 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego przy użyciu tzw. profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od dnia 01.04.2016r.

Wszelkie informacje w sprawie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych, Tel. 32 216 22 96