Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

ul. Władysława Jagiełły 1
43-155 Bieruń
tel./fax (32) 216-21-76
e-mail: sekretariat@mops.bierun.pl

Godziny urzędowania:

  • poniedziałek: 730-1700
  • wtorek, środa, czwartek: 730-1530
  • piątek: 730-1400

Dyrektor Ośrodka – mgr Piotr Ćwiękała

 

Dział Księgowości

tel. wew. 138

Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu – mgr Marcela Odrobińska tel. wew. 133

Pracownicy socjalni:

  • Bieruń Nowy, ul. Wł. Jagiełły 1 , tel. 216-27-44 wew. 132, 134
  • Bieruń Stary, ul. Chemików 139, tel. 216-15-88

Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych

Kierownik Działu – mgr Agnieszka Mateja tel. wew. 141
Sekcja Świadczeń Rodzinnych, tel. 216-22-96 wew. 146, 148
Sekcja Spraw Alimentacyjnych, tel. 216-22-96 wew. 142

Wtorek jest dniem wewnętrznym działu – stron nie przyjmuje się.

Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

tel. 216-27-88, e-mail: gcpu@op.pl, gg: 42031559

Świetlice Wsparcia Dziennego:

  • Bieruń Nowy, tel. 326-97-27
  • Bieruń Stary, tel. 216-53-35

Psycholog do spraw przemocy:

mgr Marta Andryszkiewicz
przyjmuje w każdą środę od 1600 – 1900

Psycholog do spraw uzależnień:

mgr Maria Pomykała
przyjmuje w każdy poniedziałek od 1600 – 1800

Psycholog do spraw współuzależnień:

mgr Iwona Gajewska – Jakisz
przyjmuje w każdy poniedziałek od 1600 – 1800

Specjalista do spraw uzależnień od narkotyków:

mgr Magdalena Szpojankowska
w każdy czwartek od 1600 – 1800

Psycholog do spraw rodziny:

mgr Grażyna Występek
w każdy piątek od 900 – 1100

Konsultacje prawne

dla Klientów Ośrodka w szczególności dla rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie
Każdy czwartek w godz. 900 – 1300