Działania projektowe

Konferencja o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Występ Artystycznej Grupy AntyprzemocowejW ramach projektu „Bieruń bez przemocy”, 28 listopada 2017 r. została zorganizowana konferencja dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencję rozpoczęto przedstawieniem Artystycznej Grupy Antyprzemocowej „Art. 207” pt. „Gdzie Ona jest”.
Prelekcja Małgorzaty SzulikPodczas konferencji można było wysłuchać specjalistów  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, min. doktora nauk prawnych – Grzegorza Wronę, Małgorzatę Szulik – psychologa, psychoterapeutę, Henryka Pawlaczyka – naczelnika Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Został również zaprezentowany raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Bieruń.
Tematyka konferencji obejmowała m.in. problematykę przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej i ekonomicznej w rodzinie, Słuchacze konferencjimechanizmy zachowania ofiary, wybrane przestępstwa związane z zagadnieniem przemocy w rodzinie, wpływ rozmaitych patologii społecznych na to zjawisko, postępowanie wobec oprawców, a także prawa ofiar przemocy w rodzinie.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych, policji, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorzy sądowi oraz mieszkańcy.


ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta Bierunia
Krystian Grzesica
oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu
Piotr Ćwiękała
serdecznie zapraszają
MIESZKAŃCÓW
na konferencję
„Bieruń bez przemocy”,
która odbędzie się 28 listopada 2017 r., o godz. 9:00
w kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu, przy ul. Spiżowej 4.

Program konferencji:

 • godz. 9 00 Rozpoczęcie konferencji.
 • godz. 9 30 Przedstawienie „Gdzie Ona jest” – Artystyczna Grupa Antyprzemocowa Art. 207 z Bielska – Białej.
 • godz. 10 00 „Realizacja zadań Policji w zakresie ochrony praw człowieka” – młodszy inspektor Krzysztof KazekPełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka.
 • godz. 10 30 Nowelizacja kodeksu karnego w perspektywie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – Grzegorz Wrona, doktor nauk prawnych.
 • godz. 11 30 Przerwa kawowa.
 • godz. 11 45 Sprawca i ofiara/y przemocy w świetle koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przemocy domowej” Henryk Pawlaczyk, Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.
 • godz. 12 45 „Sytuacja dziecka krzywdzonego w rodzinie” – Małgorzata Szulik, psycholog, psychoterapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA.
 • godz. 13 30 Lunch.
 • godz. 14 00 Różne aspekty przemocy wobec osób starszych” – dr Przemysław Sawaryn.
 • godz. 14 30 Raport z diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Bieruń – firma INVESIS z Krakowa.
 • godz. 15 00 Zakończenie konferencji.

plakat przeciw przemocy przedstawiający dłoń w geście stopu


Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W miniony wtorek w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, rodzice i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Sędzia Anna Maria Wesołowska w trakcie spotkania z rodzicamiNa spotkaniu Pani sędzia poruszała zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie tj. cyberprzemocy, groomingu, pornografia.
Omówiła również kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, rozwijania dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.
Uczestnicy spotkania z sędzią Anną Marią WesołowskąUczestniczących w spotkaniu nauczycieli zachęcała do zakładania w szkołach  „kącików prawnych”, które mają za zadanie włączanie młodzieży w edukację prawną oraz pomaganie im w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności.
Podczas pobytu w Bieruniu, Pani Sędzia odwiedziła Przedszkole nr 3 na ul. Bocianiej oraz spotkała się z wychowankami świetlicy wsparcia dziennego „Iskierka”, podczas którego przypomniała dzieciom jak dbać o swoje bezpieczeństwo, co to jest przestępstwo i jak się przed nim chronić i opowiedziała o swojej wieloletniej pracy.


Szkolenie dla służb społecznych w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”.

Na zdjęciu widać 13 osób, które siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają osoby prowadzącej szkolenie. Osoba prowadząca szkolenie stoi przy stole i patrzy na laptop, na którym wyświetlona jest treść szkolenia.W dniach 15 i 29 września 2017 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zorganizował szkolenia pt. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” dla przedstawicieli służb społecznych działających na terenie miasta Bierunia.Na zdjęciu widać 4 uczestniczki szkolenia, które siedzą przy stole konferencyjnym.
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie oraz udzielania wieloaspektowej pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej) oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.
Na zdjęciu widać 5 uczestników szkolenia siedzących przy stole konferencyjnym.W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych i służby zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, Zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. W szkoleniach wzięło udział 35 osób.

 


 

06.06.2017 Spotkanie plenerowe

Dnia 6 czerwca odbyło się spotkanie plenerowe dla mieszkańców gminy Bieruń, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach realizacji projektu „Bieruń bez przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzieci występujące na scenie w spektaklu profilaktycznym. Dzieci są przebrane za zwierzęta, mają pomalowane twarzeWśród wielu atrakcji na spotkaniu plenerowym można było zobaczyć spektakl profilaktyczny pt. „Przemocy mówimy nie”, wziąć udział w rodzinnych konkurencjach sportowych oraz zabawach z chustą Klanza, które sprzyjały integracji rodzinnej i współdziałaniu. Uczestnicy spotkania w trakcie zabawy z chustą Klanza. Dorośli i dzieci trzymają w koło chustę i podrzucają nią przedmioty do góry

Policjanci przygotowali rowerowy tor przeszkód, na którym dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności,  a chętni mieli okazję wsiąść do radiowozu oraz porozmawiać z policjantami o ich służbie i działaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Zdjęcie przedstawia strażaków, którzy szkolą dzieci w udzielaniu pierwszej pomocy. Dwie dziewczynki ćwiczą sztuczne oddychanie na fantomieStrażacy Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, dzieci same próbowały wykonać resuscytację oraz poznały wyposażenie torby ratowniczej i przeznaczenie przedmiotów, które tam się znajdują.
Rysunek przedstawiający dwie rodziny. Z lewej strony namalowana jest szczęśliwa rodzina trzyosobowa. Mama, tata i córka maja uśmiechnięte twarze, trzymają się razem za ręce. Z prawej strony jest namalowany pan, który bije dziecko. Dziecko płacze, jest nieszczęśliwe. Nad ta dwójką jest znak STOP PrzemocyPodczas spotkania zaprezentowano wystawę rysunków dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Rodzina bez przemocy.”, a autorzy najciekawszych prac plastycznych otrzymali nagrody.

Zabawy w trakcie spotkania spotkania. Na pierwszym planie są małe dzieci chwytające bańki mydlane puszczane przez klauna, z tyłu dorośli odpoczywają przy stolikachWiele radości sprawiła dzieciom grupa artystyczno – animacyjna, która prowadziła zabawy dla dzieci oraz wykonywała pokazy iluzji, wielkich baniek mydlanych oraz trików żonglerskich, było malowanie twarzy i modelowanie zwierzątek z balonów.
Dzielnicowi i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozdysponowywali ulotki dot. przeciwdziałania przemocy i instytucji świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w gminie Bieruń.

Zdjęcie przedstawia członków Zespołu interdyscyplinarnego rozdających siedzącym przy stole uczestnikom spotkania ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocyW namiocie profilaktycznym dyżurowali policjanci, psycholog ds. przemocy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy udzielali informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz procedury „Niebieskie Karty”.