Działania projektowe

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

W miniony wtorek w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”, rodzice i mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.
Sędzia Anna Maria Wesołowska w trakcie spotkania z rodzicamiNa spotkaniu Pani sędzia poruszała zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie tj. cyberprzemocy, groomingu, pornografia.
Omówiła również kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie, rozwijania dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.
Uczestnicy spotkania z sędzią Anną Marią WesołowskąUczestniczących w spotkaniu nauczycieli zachęcała do zakładania w szkołach  „kącików prawnych”, które mają za zadanie włączanie młodzieży w edukację prawną oraz pomaganie im w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem, stawiania granic, wdrażania go do odpowiedzialności.
Podczas pobytu w Bieruniu, Pani Sędzia odwiedziła Przedszkole nr 3 na ul. Bocianiej oraz spotkała się z wychowankami świetlicy wsparcia dziennego „Iskierka”, podczas którego przypomniała dzieciom jak dbać o swoje bezpieczeństwo, co to jest przestępstwo i jak się przed nim chronić i opowiedziała o swojej wieloletniej pracy.


Szkolenie dla służb społecznych w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy”.

Na zdjęciu widać  13 osób, które siedzą przy stole konferencyjnym i słuchają osoby prowadzącej szkolenie.  Osoba prowadząca  szkolenie stoi przy stole i patrzy na laptop, na którym wyświetlona  jest treść szkolenia.W dniach 15 i 29 września 2017 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach projektu pn. „Bieruń bez przemocy” zorganizował szkolenia pt. „Rozpoznawanie przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” dla przedstawicieli służb społecznych działających na terenie miasta Bierunia.Na zdjęciu widać 4 uczestniczki szkolenia, które siedzą przy stole konferencyjnym.
Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie oraz udzielania wieloaspektowej pomocy (m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej) oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie.
Na zdjęciu widać 5 uczestników szkolenia siedzących przy stole konferencyjnym.W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele placówek oświatowych i służby zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, Zespołu interdyscyplinarnego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bieruniu oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. W szkoleniach wzięło udział 35 osób.

 


 

06.06.2017 Spotkanie plenerowe

Dnia 6 czerwca odbyło się spotkanie plenerowe dla mieszkańców gminy Bieruń, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu w ramach realizacji projektu „Bieruń bez przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzieci występujące na scenie w spektaklu profilaktycznym. Dzieci są przebrane za zwierzęta, mają  pomalowane twarzeWśród wielu atrakcji na spotkaniu plenerowym można było zobaczyć spektakl profilaktyczny pt. „Przemocy mówimy nie”, wziąć udział w rodzinnych konkurencjach sportowych oraz zabawach z chustą Klanza, które sprzyjały integracji rodzinnej i współdziałaniu. Uczestnicy spotkania w trakcie zabawy z chustą Klanza. Dorośli i dzieci trzymają w koło chustę i podrzucają nią przedmioty do góry

Policjanci przygotowali rowerowy tor przeszkód, na którym dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności,  a chętni mieli okazję wsiąść do radiowozu oraz porozmawiać z policjantami o ich służbie i działaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Zdjęcie przedstawia strażaków, którzy szkolą dzieci w udzielaniu pierwszej pomocy. Dwie dziewczynki ćwiczą sztuczne oddychanie na fantomieStrażacy Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzili instruktaż udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, dzieci same próbowały wykonać resuscytację oraz poznały wyposażenie torby ratowniczej i przeznaczenie przedmiotów, które tam się znajdują.
Rysunek przedstawiający dwie rodziny. Z lewej strony namalowana jest szczęśliwa rodzina trzyosobowa. Mama, tata i córka maja uśmiechnięte twarze, trzymają się razem za ręce. Z prawej strony jest namalowany pan, który bije dziecko. Dziecko płacze, jest nieszczęśliwe. Nad ta dwójką jest znak STOP PrzemocyPodczas spotkania zaprezentowano wystawę rysunków dzieci, które wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Rodzina bez przemocy.”, a autorzy najciekawszych prac plastycznych otrzymali nagrody.

Zabawy w trakcie spotkania spotkania. Na pierwszym planie są małe dzieci chwytające bańki mydlane puszczane przez klauna, z tyłu dorośli odpoczywają przy stolikachWiele radości sprawiła dzieciom grupa artystyczno – animacyjna, która prowadziła zabawy dla dzieci oraz wykonywała pokazy iluzji, wielkich baniek mydlanych oraz trików żonglerskich, było malowanie twarzy i modelowanie zwierzątek z balonów.
Dzielnicowi i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozdysponowywali ulotki dot. przeciwdziałania przemocy i instytucji świadczących pomoc ofiarom i sprawcom przemocy w gminie Bieruń.

Zdjęcie przedstawia członków Zespołu interdyscyplinarnego rozdających siedzącym przy stole uczestnikom spotkania ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocyW namiocie profilaktycznym dyżurowali policjanci, psycholog ds. przemocy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy udzielali informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz procedury „Niebieskie Karty”.