Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu ,,Senior+” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych w oparciu o kryterium ceny została wybrana najkorzystniejsza oferta: USŁUGI CATERINGOWE P.U.P.H. „Pietruszka” Daria Bartosik z siedzibą w

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie zadania  Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu “Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych” nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Z-CA DYREKTORA Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania: ” Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczestników zajęć Dziennego Domu “Senior+” w Bieruniu nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych”.

Czytaj więcej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się  przepisów ustawy na  wykonanie zadania „Zorganizowanie wycieczki profilaktyczno – integracyjnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) „Daj sobie szansę –

Czytaj więcej

Daj sobie szansę

Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 proszę o zamieszenie załączonego zapytania ofertowego na stronie internetowej MOPS Bieruń oraz UM Bieruń z dniem dzisiejszym. Zapytanie Ofertowe

Czytaj więcej

KORPUS WSPARCIA SENIORA

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu Korpus Wsparcia Seniora Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przystąpił do realizacji powyższego programu Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp tzw. „opieki na odległość”. Program będzie realizowany dla mieszkańców gminy do grudnia

Czytaj więcej

Powrót do góry