Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej

Szanowni Państwo! W związku z trwającą od dłuższego czasu dyskusją na temat potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej w Bieruniu, Burmistrz Miasta Bierunia postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne, z którymi dotrzeć pragnie do wszystkich Mieszkańców. Celem konsultacji jest uzyskanie jak najpełniejszej opinii naszej społeczności w tej kwestii. Straż Miejska istnieje w Bieruniu od prawie 27 lat i pełni bardzo ważną rolę. Chociaż obecnie przez Polskę przetacza się dyskusja na temat potrzeby

Czytaj więcej

Zima 2018/2019 – pomoc osobom bezdomnym

W okresie zimowym warunki atmosferyczne stanowią wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia osób bezdomnych, w związku z powyższym podajemy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje o możliwości pomocy potrzebującym w okresie zimowym na terenie województwa śląskiego. Informację o możliwościach pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać dzwoniąc na CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER 987 Numery alarmowe przydatne w sytuacjach zagrożenia: 997 – POLICJA 986 – STRAŻ MIEJSKA

Czytaj więcej

Szkolenie służb pomocowych Gminy Bieruń

8 października br. na zaproszenie tut. Ośrodka, Pan Grzegorz Wrona – doktor nauk prawnych, adwokat posiadający m.in. certyfikat specjalisty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz certyfikat superwizora, wieloletni członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA, autor licznych publikacji, broszur i artykułów – przeprowadził szkolenie dla służb pomocowych naszej Gminy. Podczas szkolenia pracownicy socjalni, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018, której celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwca 2019. Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Bank Żywności w Chorzowie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], którą na terenie Gminy Bieruń jest Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, a jej zadaniem jest przekazanie żywność bezpośrednio

Czytaj więcej

Szkoła dla rodziców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż rusza nowy cykl spotkań pn.: „Szkoła dla rodziców”. Spotkania odbywać będą się w dziesięciu następujących po sobie tygodniach i prowadzone będą przez Panią Marię Stachoń-Wójcik. Osoby chętne prosimy o kontakt z Panią Anną Bula pod numerem telefonu (32) 216 27 88 – liczba miejsc ograniczona. Pierwsze spotkanie odbędzie się 26 września br., w godz. 1530 – 1830 w siedzibie

Czytaj więcej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15.10.2018 r. danego roku szkolnego. Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS – segment C, I piętro, pok. 102. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym

Czytaj więcej

Komuniakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż z uwagi na awarię linii telefonicznej w Punkcie Terenowym pracowników socjalnych w Bieruniu Starym, ul. Chemików 139 prosimy z o kontakt z pracownikiem terenowym przyjmującym w Bieruniu Nowym, ul. Jagiełły 1 pod numerem telefonu 32/216 21 76 wew. 132, 133. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń dobry start na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018/2019.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 SIERPNIA 2018 r. w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych tutejszego MOPS w pok. 019-021 – segment A (budynek parterowy) przyjmowane będą w formie papierowej wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń dobry start na okres zasiłkowy / świadczeniowy 2018/2019. Stosowne druki można pobrać osobiście w siedzibie Działu Świadczeń i Spraw

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w miesiącu lipcu 2018 r. można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019. Natomiast wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018 r. Dodatkowych informacji w sprawie ustalania prawa do w/w świadczeń udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie dnia wewnętrznego w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu przypomina, iż w Dziale Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych KAŻDY WTOREK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM I W TYM DNIU STRONY NIE SĄ PRZYJMOWANE. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do w/w Działu w pozostałych dniach urzędowania, tj.: w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30 w piątki w godz. 7.30 – 14.00

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż w miesiącu lipcu 2018 r. będzie można przesyłać do tutejszego Ośrodka drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/) – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. Wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018 r. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku gdy osoba

Czytaj więcej

Powrót do góry