Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych. Zamawiającym jest: Gmina Bieruń – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Siedziba: 43 – 155 Bieruń, ul. Wł. Jagiełły 1 Telefon: (32) 216 – 21 – 76, fax. wew. 131 Godziny urzędowania: pon. 7.30

Czytaj więcej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu uprzejmie informuje, iż ruszyła edycja programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: „Organizacja spotkania wigilijnego dla osób dorosłych objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu” nie podlegającego procedurom Prawa zamówień publicznych.   Zamawiającym jest: Gmina Bieruń – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Siedziba: 43 – 155 Bieruń, ul. Wł. Jagiełły 1 Telefon: (32) 216 – 21 – 76, fax. wew. 131 Godziny urzędowania:

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, zaprasza na spotkanie informacyjne dot. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Szczegółowych informacji udzielać będą oddelegowani pracownicy ZUS w dniu 30.09.2019 r. i 14.10.2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – budynek parterowy segment A, pokój A022.  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 oraz 2020 dotyczącego kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507). Termin składania

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 oraz 2020 dotyczącego kosztów pobytu w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci ogrzewalni w oparciu o art. 48 a ust. 4, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507). Termin składania ofert

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2020 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk. Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci: – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2020 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk. Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci: – schroniska dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Bieruń w oparciu o art.

Czytaj więcej

Informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15.10.2019 r. danego roku szkolnego. Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS – segment C, I piętro, pok. 102. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) na okres 2019-2021 oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia dobry start (300+) na rok szkolny 2019/2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/) – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020. Natomiast wnioski w formie papierowej będzie

Czytaj więcej

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym wyjątkowym czasie w Waszych domach zagości radość i pokój. Niech Wszyscy doświadczą wszelkiego dobra i pomyślności. Niech ten szczególny moment w roku, kiedy symbolicznie odradza się życie, a przyroda budzi się z zimowego uśpienia, przyniesie także nowy początek wszystkim naszym zamierzeniom, doda otuchy i nadziei. Dyrektor oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka

Czytaj więcej

Ogłoszenie w związku z protestem nauczycieli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w związku z trwającym protestem nauczycieli wszystkie dzieci w wieku szkolnym od 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 6.30-16.00 mogą korzystać z zajęć świetlicowych w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka” w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 292. Zapraszamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 708 01 31.

Czytaj więcej

Powrót do góry