Aktualności

Informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 02.09.2019 r. do 16.09.2019 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15.10.2019 r. danego roku szkolnego. Stosowne wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w Dziale Interwencji i Pomocy Środowiskowej tutejszego MOPS – segment C, I piętro, pok. 102. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) na okres 2019-2021 oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń dobry start (300+) na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020.

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia dobry start (300+) na rok szkolny 2019/2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można przesyłać drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/) – wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok szkolny 2019/2020. Natomiast wnioski w formie papierowej będzie

Czytaj więcej

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech w tym wyjątkowym czasie w Waszych domach zagości radość i pokój. Niech Wszyscy doświadczą wszelkiego dobra i pomyślności. Niech ten szczególny moment w roku, kiedy symbolicznie odradza się życie, a przyroda budzi się z zimowego uśpienia, przyniesie także nowy początek wszystkim naszym zamierzeniom, doda otuchy i nadziei. Dyrektor oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka

Czytaj więcej

Ogłoszenie w związku z protestem nauczycieli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, iż w związku z trwającym protestem nauczycieli wszystkie dzieci w wieku szkolnym od 10 kwietnia 2019 roku w godzinach 6.30-16.00 mogą korzystać z zajęć świetlicowych w Świetlicy Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym „Iskierka” w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 292. Zapraszamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 032 708 01 31.

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 dotyczącej kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Termin

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia cennika na rok 2019 dotyczącego kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Prosimy również o podanie: numeru konta do wpłat za realizowane usługi, kosztorysu za osobodzień pobytu, adresów oddziałów schronisk. Usługa schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci: – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest

Czytaj więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI znajduje się w Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy ulicy Turystyczna 1 (wejście od strony Komendy Powiatowej Policji). Godziny otwarcia: w KAŻDY WTOREK od 15:00 – 17:00, a także po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym (32 324 25 03) w DRUGĄ I TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA od 10.00 – 11.00, tj: 09.01.2019 r., 16.01.2019 r. 13.02.2019 r., 20.02.2019 r. 13.03.2019 r., 20.03.2019 r. 10.04.2019 r., 17.04.2019 r. 08.05.2019 r., 15.05.2019 r. 12.06.2019 r.,

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 dotyczącej kosztów pobytu w ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci ogrzewalni w oparciu o art. 48 a ust. 4, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Termin składania

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu zaprasza do złożenia oferty na rok 2019 dotyczącej kosztów pobytu w noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bieruń. Usługa tymczasowego schronienia będzie świadczona dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci noclegowni w oparciu o art. 48a ust. 3, 5, 8, art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). Termin

Czytaj więcej

Życzenia

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej    

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie zmiany z dniem 01 stycznia 2019 r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu – Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych informuje, iż od dnia 01 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1 583,00 zł miesięcznie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 3-3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej

Szanowni Państwo! W związku z trwającą od dłuższego czasu dyskusją na temat potrzeby funkcjonowania Straży Miejskiej w Bieruniu, Burmistrz Miasta Bierunia postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne, z którymi dotrzeć pragnie do wszystkich Mieszkańców. Celem konsultacji jest uzyskanie jak najpełniejszej opinii naszej społeczności w tej kwestii. Straż Miejska istnieje w Bieruniu od prawie 27 lat i pełni bardzo ważną rolę. Chociaż obecnie przez Polskę przetacza się dyskusja na temat potrzeby

Czytaj więcej

Powrót do góry