Bieruń przeciwko przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu prowadzi w Gminie Bieruń projekt pt. ,,Bieruń przeciwko przemocy”, realizowany w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Sytemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie – Edycja 21”. Całkowita wartość projektu wynosi 16 667,00 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w kwocie 13 167,00 zł.

W ramach projektu Gmina Bieruń przystąpiła do kampanii ,,Reaguj na przemoc” realizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki, w ramach której zostaną zakupione i przekazane do placówek medycznych i placówek oświatowych materiały profilaktyczne.

W bieruńskich szkołach podstawowych zostaną zrealizowane spektakle o charakterze profilaktycznym o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej.

Mieszkańcy pragnący podnieś swoje kompetencje rodzicielskie mogą uczestniczyć w zajęciach ,,Szkoły dla rodziców”, obejmujące 10 dwugodzinnych spotkań odbywających się w każdy piątek o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu. Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców
do uczestnictwa.

W ramach realizowanego zadania zaplanowano również:

  • w dniu 7 grudnia 2021 r. w godz. 13.00-16.00 w DK „Jutrzenka” w Bieruniu przy ul. Spiżowej 4 konferencję dotyczącą przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, prowadzącym będzie
    dr hab. Jacek Pyrzalski, wieloletni wykładowca i specjalista pedagogiki specjalnej, związanej z przemocą rówieśniczą,
  • w dniu 13 grudnia 2021 r. w godz. 11.00-14.00 w DK „Triada” w Bieruniu przy ul. Wł. Jagiełły 1, szkolenie dotyczące procedury ,,Niebieskie Karty”, prowadzącą będzie certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Liliana Krzywicka i skierowane jest ono do przedstawicieli podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zainteresowanych mieszkańców.

 

Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny, pod nr tel. 32 708 04 83.

Powrót do góry