Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji

Projekt pn. „Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 321 566,48 zł, w tym dofinansowanie UE: 273 331,50 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

informacja-o-projekcie

Powrót do góry