Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na przeprowadzenie zajęć fotograficznych w ramach projektu „Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogloszenie – Fotografia

Powrót do góry