Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu ogłasza nabór na stanowisko psychologa dziecięcego i psychologa ds. rodziny w ramach projektu „Daj sobie szansę – podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ogloszenie – psycholog

Powrót do góry