Działy

Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu – mgr Marcela Odrobińska
tel. 32 216 21 76 wew. 210

Pracownicy socjalni:

 

Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

Kierownik Działu – mgr Agnieszka Mateja
tel. 32 216 21 76 wew. 240

  • Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
    tel. 32 216 21 76 wew. 242, 243
  • Sekcja Spraw Alimentacyjnych
    tel. 32 216 21 76 wew. 241

 

Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Kierownik Działu – Michał Kucz
tel. 32 216 27 88
e-mail: michal.kucz@mops.bierun.pl

 

Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym:

 

Dział Księgowości

Główna księgowa – Anna Wróbel

tel. 32 216 21 76 wew. 220, 221

 

Powrót do góry