Działy

Dział Interwencji i Pomocy Środowiskowej

Kierownik Działu – mgr Marcela Odrobińska
tel. 32 216 21 76 wew. 133

Pracownicy socjalni:

 

Dział Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych

Kierownik Działu – mgr Agnieszka Mateja
tel. 32 216 21 76 wew. 141

 

Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Kierownik Działu –
tel. 32 216 27 88
e-mail: gcpu@op.pl
gg: 42031559

 

Świetlice Wsparcia Dziennego o Charakterze Opiekuńczym:

 

Dział Księgowości

Główna księgowa – Joanna Kula

tel. 32 216 21 76 wew. 138

 

Powrót do góry