Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień

Jeśli masz problem z alkoholem, narkotykami, bądź doświadczasz przemocy w swoim środowisku, a świat wydaje Ci się Twoim wrogiem i nie możesz sobie poradzić – przyjdź do Gminnego Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU) działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bieruniu, ul. Wł. Jagiełły 1. Tutaj w życzliwej atmosferze szacunku i zrozumienia uzyskasz pomoc naszych specjalistów.
GCPU spełnia następujące funkcje:

  • konsultacyjno-doradczą;
  • diagnostyczną;
  • profilaktyczną;
  • prawną.

Pomoc w Gminnym Centrum Profilaktyki Uzależnień skierowana jest do osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, uzależnionych i ich rodzin (współuzależnionych) oraz do osób, które doznają przemocy. Osoby mające taki problem mogą uzyskać bezpłatne wsparcie psychologów.

Psycholog ds. uzależnień

  • Pani Marzena Nowak – Kita – dyżur w każdy poniedziałek w godz. 1600-1900

Psycholog dla osób współuzależnionych

  • Pani Iwona Gajewska – Jakisz – dyżur w każdy poniedziałek w godz. 1600-1800

Psycholog ds. przemocy

  • Pani Iwona Gajewska-Jakisz – dyżur w każdą środę w godz. 1600-1900

Specjalista ds. uzależnień od narkotyków

  • Pani Magdalena Szpojankowska – dyżur w każdy czwartek od 1600 do 1800

Psycholog ds. pomocy rodzinie

  • Pani Grażyna Występek – dyżur w każdy piątek w godz. 900 – 1100

Prawnik

  • Pan Anna Baron – dyżur w każdy czwartek w godz. 800 – 1300

Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny –
Gminne Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. Wł. Jagiełły 1
43 – 155 Bieruń
tel. 32 216 27 88

Powrót do góry