Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu informuje, że z uwagi na sytuację osobistą Pani Anny Marii Wesołowskiej wykłady w dniu 13 września 2021 roku w DK „Jutrzenka” w Bieruniu przy
ul. Spiżowej 4, pt. „Wolność słowa a hejt nowe formy profilaktyki w świetle współczesnych zagrożeń  cyberprzemocy, przemocy rówieśniczej i przemocy domowej” poprowadzi Sędzia Pan Artur Lipiński.

Powrót do góry