Jak dobrze mieć sąsiada

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu wspólnie ze Starostą Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nie reagujesz akceptujesz” rozpoczęła realizację programu prewencyjnego „Jak dobrze mieć sąsiada”. Głównymi celami programu jest:

  1. Rozbudzenie wśród mieszkańców powiatu poczucia odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i innych obywateli.
  2. Walka z obojętnością i brakiem reakcji wobec przestępstw i wykroczeń.
  3. Wyłonienie lokalnych liderów angażujących się w poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji:  www.bierun.slaska.plicja.gov.pl

 

Powrót do góry