Komunikat – dodatek węglowy

Od dnia 17 sierpnia 2022 r. można składać tradycyjnie – w formie papierowej, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego wnioski o wypłatę dodatku węglowego.
Dodatek jest przyznawany niezależnie od dochodu, a jedynym warunkiem jego uzyskania jest ogrzewanie gospodarstwa domowego kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanymi paliwami stałymi, wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków
Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać i złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów zlokalizowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu – Działu Świadczeń i Spraw Alimentacyjnych przy ul. Władysława Jagiełły 1 (segment A – budynek parterowy) w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. tj. w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, w środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 – 14.00

wniosek

Powrót do góry